Czy gry komputerowe szkodzą uczniom?

Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami.

 

Dnia 7 listopada 2018 klasy I TGW i I TEM Zespołu Szkół Rolniczych wzięły udział w spotkaniu z Panią Pedagog – mgr Marzanną Zawadzką – Ciępka. Pani Pedagog jest propagatorką idei PaT – „Moda na życie bez uzależnień”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu tematów na lekcji informatyki, poświęconych Internetowi. Zajęcia rozpoczęły się projekcją prezentacji poświęconej grom komputerowym https://www.youtube.com/watch?v=-MgJcSUVtJQ. Uczniowie żywo reagowali widząc screeny ze znanych im gier, szeroko je komentując. Żywa muzyka sprzyjała odbiorowi. Po prezentacji jeszcze długo uzupełniali listę gier, o jakie można wzbogacić ukazaną listę. Pani pedagog widząc zainteresowanie zrobiła na początek anonimowe ankiety, które miały pokazać uczniom stopień ich uzależnienia od gier. Zaczerpnęła je z książki „Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami”.

Dalsza rozmowa toczyła się na podstawie prezentacji „Behawioralnym uzależnieniom mówię STOP”.  Pani Pedagog wytłumaczyła pojęcie „uzależnienie behawioralne”. Prezentując kolejne slajdy pytała uczniów od czego i jak głęboko można się uzależnić. Rozmowa stawała się coraz bardziej otwarta. W końcu uczniowie zostali podzieleni na grupy. W każdej z nich zaczęli wypisywać pozytywne i negatywne następstwa grania w gry komputerowe.

W podsumowaniu przedstawiciele grup dzielili się efektami swojej pracy. Wynikało z nich, że potrafimy dostrzec wiele pozytywów gier komputerowych i jeśli racjonalnie się z nich korzysta, można poprawić swój refleks, logikę, zdobyć umiejętności językowe, nauczyć się pracy grupowej

Na koniec Pani Pedagog pokazała uczniom film animowany ukazujący statystyki dotyczące uzależnień od gier. W ostatnim kadrze filmu uczniowie mogli znaleźć telefon, pod którym na uzależnionych czeka specjalista ze swą pomocą.